NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Narzędzie „Asystent komunikatu o błędzie” zawiera podstawowe informacje dotyczące potencjalnych komunikatów o błędach, które wyświetlane są na wyświetlaczu pompy w odniesieniu do określonych produktów firmy Wilo. W przypadku niektórych komunikatów narzędzie to podaje przyczynę błędu, jego opis a także możliwy sposób usunięcia razem z podstawowymi wskazówkami dotyczącymi związanych z tym niebezpieczeństw. Dodatkowo bezwzględnie należy przestrzegać wskazówek umieszczonych w instrukcji montażu i obsługi, w szczególności specjalnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zagrożeń!

OK Anuluj

Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Pomimo wyłączenia pompy na zaciskach może występować niepożądane napięcie. Prace te mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. Wykwalifikowany elektryk to osoba, która na podstawie specjalistycznego wykształcenia, wiedzy i doświadczenia, jak również znajomości obowiązujących norm) jest w stanie ocenić powierzone jej prace oraz rozpoznać potencjalne zagrożenia.Uwaga! Występuje ryzyko poparzenia na skutek wylotu gorącej pary lub medium albo kontaktu z rozgrzanymi powierzchniami!Uwaga! Niebezpieczeństwo zmiażdżenia podczas demontażu lub montażu pompy, elementów pompy i/lub komponentów systemu!Uwaga! Źródło zagrożenia. Niebezpieczeństwo powodowane przez ładunki/obciążenia!Uwaga! Promieniowanie magentyczne!Uwaga! Ostrożnie, osobom z rozrusznikiem serca nie wolno demontować pompy!