WILO SE udostępnia wszystkim swoim Partnerom współpracującym w ramach techniki budynków nowe narzędzie pomocnicze w zakresie doradztwa i projektowania - aplikację „Doradca Wilo”. Pełny pakiet funkcji i informacji udziela szybkich odpowiedzi, podaje rozwiązania i zalecenia w obrębie całego kompleksu tematycznego z zakresu pomp obiegowych/cyrkulacyjnych. Aplikacja stanowi wsparcie dla Partnerów projektowych nie tylko w kwestiach będących przedmiotem zapytań Klientów, lecz również dostarcza cennych argumentów podczas konsultacji doradczych.

Strona startowa:
Na stronie startowej znajduje się
  • link do listy zamienników Wilo
  • nowy skrócony katalog Wilo, który po wyborze żądanego typoszeregu (możliwość przewijania w prawo i w lewo) po kliknięciu na obraz produktu natychmiast wyświetla odpowiedni opis katalogowy
  • pasek informacyjny Wilo z aktualnościami dla Partnerów współpracujących
Pasek nawigacji:

Logo Wilo:

Logo Wilo posiada funkcję „Home“, umożliwiającą powrót do strony głównej z dowolnego poziomu.


Nagłówek menu (u góry po prawej):

nagłówek ten umożliwia otwarcie menu przeglądowego, które, niezależnie od poziomu użytkowego, zapewnia szybki dostęp do wszystkich funkcji i informacji.

Menu zawiera kilka poziomów uporządkowanych tematycznie, przedstawiających w przejrzysty sposób wszystkie funkcje i informacje.

Narzędzia:

Lista zamienników:

Interaktywna lista zamienników pomp grzewczych i pomp do ciepłej wody użytkowej: Wystarczy wprowadzić nazwę wymienianej pompy i od razu wyświetla się propozycja odpowiedniej pompy zamiennej o najwyższej sprawności Wilo. Wyszukiwanie uwzględnia tysiące starych, dostępnych w sprzedaży pomp, wyprodukowanych po 1975 r.

Kalkulator oszczędności:

Kalkulator oszczędności udziela informacji na temat potencjału oszczędności kosztów prądu i emisji CO2 przy zastosowaniu pompy o najwyższej sprawności Wilo w porównaniu ze starą nieregulowaną pompą grzewczą.

Po wprowadzeniu ogrzewanej powierzchni użytkowej lub wskazaniu poboru mocy starej pompy nieregulowanej (patrz informacja P1 wyrażona w watach na tabliczce znamionowej), obliczany jest potencjał oszczędności kosztów energii oraz możliwa redukcja emisji CO2.

Miejscową taryfę prądową i roczną stopę inflacji można w prosty sposób ustawić za pomocą kółka wyboru. Przy kalkulacji potencjału oszczędności emisji CO2 stosowane są krajowe wartości emisji CO2 na jeden kWh, np. w Niemczech 0,575 kg CO2/kWh.

Kalkulacja ze wskazaniem poboru mocy:
Przy kalkulacji kosztów energii elektrycznej starej nieregulowanej pompy grzewczej, pobór mocy z 6000 godzin pracy rocznie, jest mnożony przez współczynnik korekty wynoszący 0,7 dla profilu obciążenia, oraz przez wybraną taryfę prądową.

Przy kalkulacji kosztów energii nowej pompy o najwyższej sprawności Wilo pobory mocy zgodnie ze stanami roboczymi profilu obciążenia Blauer Engel w odniesieniu do 6000 godzin pracy rocznie są mnożone przez wybraną taryfę prądową. Z różnicy obydwu kalkulacji wynika roczny potencjał oszczędności.

Obliczenie przy wskazaniu ogrzewanej powierzchni mieszkalnej:

Obliczenie jest oparte na porównaniu pompy o najwyższej sprawności Wilo-Stratos PICO 25/1-6 i starej nieregulowanej pompy grzewczej Wilo-Star-RS 25/70r.

To przybliżone średnie wartości dla trzyosobowego gospodarstwa domowego, nie zastępują więc dokładnej kalkulacji potencjału oszczędności energii pompy grzewczej.

Do przeprowadzania precyzyjnych analiz, w przypadku większych instalacji z ogrzewaną powierzchnią użytkową powyżej 170 m² lub pomp grzewczych o poborze mocy P1 >180 W, Wilo oferuje internetowe narzędzie Wilo-LCC-Check (http://lcc-check.wilo.com). Dzięki Wilo-LCC-Check otrzymują Państwo w jedynie trzech krótkich etapach kalkulację dostosowaną do danej instalacji oraz dokumentację zawierającą konkretne argumenty.

Projekt pomp:

Po wskazaniu punktu pracy pompy (przepływ Q w [m³/h] oraz wysokości podnoszenia H w [m]) serwer Wilo dokonuje w zaledwie kilka sekund doboru odpowiedniej pompy Wilo.

Latarka:

Dioda LED smartfona lub tabletu zapewnia oświetlenie. W przypadku braku diody LED, oświetlenie zapewnia wyświetlacz.

Kalkulator jednostek:

Za pomocą tego narzędzia można przeliczać najważniejsze jednostki fizyczne. Wystarczy wprowadzić odpowiednie jednostki za pomocą kółka wyboru i wpisać żądaną wartość wyjściową i docelową i już wyświetla się żądany wynik kalkulacji.

Kalkulator rur

Kalkulator rur umożliwia określenie różnicy ciśnień w istniejących lub projektowanych rurach na podstawie przepływu. Wartość przepływu można zdefiniować bezpośrednio lub ustalić w oparciu o różnicę temperatur i właściwą moc.
Zgodnie z wprowadzonymi danymi następuje automatyczne wskazanie i wybór rury z prędkością przepływu poniżej 0,5 metra na sekundę. Zawsze możliwy jest wybór innej rury w zależności od zapotrzebowania. Opory występujące w rurze można wyznaczyć za pomocą wartości zeta i/lub kv. Różnice ciśnień wynikające z rodzaju i długości rury oraz podanych wartości oporu zostają wyświetlone i zsumowane.

Wartość zeta

Wartość zeta jest miarą bezjednostkową, służącą do obliczania strat ciśnienia wywołanych przez opory miejscowe przy zróżnicowanych prędkościach przepływu.
Za podstawę kalkulacji wartości zeta dla wymaganych typów rur przyjmuje się określoną prędkość przepływu.
Wzór do obliczenia
Z = ζ ⋅ ρ/2 ⋅ v²

Ζ = strata ciśnienia
ζ = wartość zeta
ρ = gęstość
v = prędkość przepływu

Wartość kv
Wartość kv, określana też jako współczynnik przepływu lub wskaźnik przepływu, wyraża potencjalną wielkość przepływu cieczy (lub gazu). Wartość kv wskazuje natężenie przepływu wody przez zawór (w m³/h), gdy różnica ciśnień wynosi 1 bar (dokładnie 0,98 bar), a temperatura wody mieści się w zakresie od 5°C do 30°C.

Asystent komunikatu o błędzie:

Narzędzie „Asystent komunikatu o błędzie“ zawiera podstawowe informacje dotyczące możliwych komunikatów o błędach, które w określonych produktach Wilo pojawiają się na wyświetlaczu pompy. W przypadku niektórych komunikatów o usterkach narzędzie wskazuje przyczynę usterki, opis błędu i sposób usunięcia wraz z podstawowymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Informacje o produkcie:

Skrócony katalog pomp bezdławnicowych:
Po wyborze zastosowania np.: woda grzewcza lub ciepła woda użytkowa, po wyborze żądanego typoszeregu natychmiast wyświetla się odpowiedni opis katalogowy.

Wyszukiwanie pomp bezdławnicowych

Po wprowadzeniu nazwy produktu lub numeru artykułu pompy bezdławnicowej Wilo, następuje bezpośrednie przejście do opisu katalogowego.

Strona internetowa

Tutaj następuje przekierowanie do strony internetowej Wilo.

Porady i podpowiedzi

Porady i podpowiedzi pomocne przy codziennej pracy w znaczącym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości serwisu i gwarantują satysfakcję Klientów. Poniższe dokumenty są dostępne w wersji elektronicznej:

Porady i podpowiedzi „Ogrzewanie“

Optymalizacja instalacji grzewczych:

Prawidłowa instalacja i konserwacja instalacji grzewczej
- oszczędza w długofalowym okresie koszty energii
- zapewnia bezgłośną i wygodną eksploatację
- zwiększa niezawodność pracy w sezonie grzewczym.

Porady i podpowiedzi „CWU“

Optymalizacja instalacji cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej:
Prawidłowa instalacja i konserwacja instalacji cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej ma przede wszystkim na celu zagwarantowanie wysokiej jakości wody do użytku codziennego. Ponadto zapewnia

- długofalową oszczędność energii
- wyciszenie pracy
- zwiększenie niezawodności działania.

Porady i podpowiedzi „Optymalna sprzedaż wiedzy“

Połączenie kompetencji i atrakcyjnych cen. Nie chcą być Państwo stale konfrontowani z ofertami dumpingowymi ani wdawać się w niekończące się dyskusje na temat cen? Chcieliby mieć Państwo dysponujących odpowiednimi środkami finansowymi Klientów, którzy odpowiednio docenią Państwa pracę?

Wzbudźcie Państwo entuzjazm swoich Klientów! Pokażcie własny potencjał wyróżniający Państwa na tle innych. Zaprezentujcie się od najlepszej strony, udowadniając swoją wyjątkowość. Przekonajcie Państwo swoich Klientów doskonałym serwisem, z którym nie mieli wcześniej do czynienia. W dziale „Porady&podpowiedzi - optymalna sprzedaż wiedzy“ znajdą Państwo drogowskaz prowadzący do zdobycia zaufania Klientów.

Przewodnik po pompach (podręcznik projektowania techniki pompowej)

Przewodnik po pompach to kopalnia wiedzy o technice pompowej. Proste, wyjaśniające zdania, opatrzone rysunkami i przykładami stanowią odpowiednią podstawę działań praktycznych. Wybór i praktyczne zastosowanie pomp staną się dzięki temu oczywistością.

Aktualności:

Pasek informacyjny

Tutaj znajdują się aktualne informacje dotyczące szeregu tematów specjalistycznych.

Archiwum on-line

Tutaj następuje przekierowanie do archiwum on-line na stronie internetowej Wilo.

Kontakty:

Dane kontaktowe biura sprzedaży

Tutaj znajdują się dane kontaktowe umożliwiające szybkie połączenie z osobą kontaktową w Wilo.

Dane kontaktowe zespołu Specjalistów

Aplikacja Wilo, mimo szeregu funkcji, nie odpowie na każde pytanie. W przypadku wszelkich innych kwestii do Państwa dyspozycji jest zespół Specjalistów Wilo – i to za jednym kliknięciem.

Dane kontaktowe działu serwisowego

Nasi Specjaliści są do Państwa dyspozycji, wysłuchają Państwa i pomogą zapewnić maksymalną niezawodność działania. Nasze wysokie normy jakości wyznaczają standardy na rynku.