ErP READY – logo dla Państwa
Wilo chciałoby pomóc Państwu w codziennej pracy – szczególnie w zrozumieniu niezwykle skomplikowanych wymogów unijnej dyrektywy ErP.
Pompy Wilo o najwyższej sprawności, zaopatrzone w logo "ErP Ready", spełniają już dziś szczególnie surowe europejskie wymagania drugiego etapu (wchodzącego w 2015 roku) rozporządzenia w sprawie efektywności energetycznej pomp bezdławnicowych.

Zamiast rozważać wszystkie kroki i etapy dyrektywy, wystarczy spojrzeć tylko na jeden znak:
ErP Ready