Potencjał oszczędności pompy o najwyższej sprawności w porównaniu ze stałoobrotowymi pompami grzewczymi:

Rok 10 lat 15 lat
143 zł
1885 zł
3328 zł
328 kg CO₂
3278 kg CO₂
4916 kg CO₂